Psykoterapi

Psykoterapi

Det terapeutiske rum

 

Terapi er et ligeværdigt samarbejde om at skabe et indre, psykisk væksthus, hvor gamle og ikke længere givende tankesæt og forholdemåder, kan blive bevidstgjort og bearbejdet, for dermed at skabe grobund for nye måder at være i livet på.

 

Det terapeutiske rum opstår helt naturligt, når vi har en fælles intension om at skabe plads til forandring, gennem en åben, modig og ærlig undersøgelse og udforskning af de kræfter, der virker i dit liv.

 

Det terapeutiske rum virker altid nærende, når det gennemstrømmes af mellemmenneskelig varme, oprigtig interesse og al den klarhed og indsigt jeg kan mønstre, mens alle resultater opstår gennem dit arbejde, dit mod og din vilje til forandring.

Varmen

 

Den mellemmenneskelige varme ser jeg, som den væsentligste kvalitet for at forandring kan ske. Varmen er en betingelse for at kunne dele og se det i øjnene, som trænger til at blive delt og set i øjnene. Varmen opstår typisk når den betingelsesløse accept og viljen til forståelse virker sammen.

Direktehed

 

Vi har nok allesammen lært, at omgås det indre liv med en vis censur. Det er tit så indbygget, at vi ikke bemærker det. Når vi arbejder, møder vi helst denne censur på en direkte, men også varm og kærlig måde. Og vi forsøger at lade kræfterne i censuren slappe af. Der ligger tit en stor befrielse i dette.

Og det kreative

 

Det at kunne arbejde gennem flere forskellige udtryksmåder betyder, at det ind imellem bliver nemmere at komme til sagens kerne. Det kreative rummer ægthed, liv, leg og mulighed for at udtrykke det indre liv på nye måder, som kan komme bag på en og overraske positivt. Det kræver ingen knusnerriske forudsætninger.

 

Copyright © All Rights Reserved